Pismeno prevođenje - Prevodi zvaničnih dokumenata - Usmeno prevodenje


Pisani prevodi sa i na većinu evropskih jezika
- engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, portugalski, grčki, slovački, mađarski, poljski, rumunski, ukrajinski, flamanski, bugarski, hrvatski, slovenački kao i kineski, arapski, hebrejski...

uputstva za rukovanje i održavanje uredaja ili postrojenja,
katalozi, prospekti i flajeri
naučni radovi
poslovni ugovori
deklaracije proizvoda
poslovna korespondencija
stručna literatura: periodika, knjige ....
monografije

kontakt: prevod.rs
reklama reklama reklama